Khoebo e sebetsanang le mekoloto

Tsebiso Tsebiso Tsebiso
Setsi sa Tsamaiso le Ngoliso ea Mobu (LAA) se tsebisa sechaba le ba sebeletsoang ke Setsi ka tšebetso-moho le bo-rakhoebo ba sebetsanang le mekoloto (Debt Collectors) moo bo-rakhoebo bana ba ntseng ba etela bohle ba kolotang Tefiso ea Tšebeliso ea Mobu (Ground Rent) hore ba lefe mekoloto e joalo. Bo-rakhoebo bana ba kena ntlo le ntlo hara tse ling ‘me bana le boitsibiso bo hlakileng hore ba rometsoe ke LAA. Boitsibiso bo kenyeletsa lengolo le nang le matšoao a LAA, karete enang le setšoantšo le mabitso a motho ea joalo. Karete e boetse ena le setempe sa LAA ka morao se tekenetsoeng. Tšebetsong ena ha ho moo batho bana ba nkang chelete. Ba hopotsa motho mokoloto ebe ba mo tataisa ka mekhoa ea ho lefa eleng libanka, liofising tsa LAA, Eco-cash, Mpesa kapa Khetsi.
Mabitso a likhoebo tsena ke Cabana Solutions le Green Dot Financial Services.
LAA e ipiletsa ke hona ho sechaba le basebeletsoang ho sebelisana moho tšebetsong ena.
Bakeng la litlhakiso ho ka letsetsoa nomorong ena 22214 124/121
Tsebiso ka Bookameli ba LAA